PLETENIE V TROJLÍSTKU

Liptovské múzeum v Ružomberku (organizácia v zriaďovateľskej
pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja) sa už niekoľko rokov
snaží svojimi podujatiami priblížiť žiakom, študentom a dospelým
z radov širokej verejnosti. Svoje aktivity a ich realizáciu pravidelne
už šesť rokov  ponúka seniorom a všetkým záujemcom  v rámci
takzvaných kreatívnych pondelkov V MÚZEU, ale aj hendikepovaným
dospelým a  seniorom v domovoch dôchodcov či iných centrách
sociálnych služieb – a to priamo V ICH DOMÁCOM PROSTREDÍ.

Nakoľko mnohí klienti týchto zariadení  zo zdravotných alebo iných
dôvodov nemajú možnosť na vlastné oči vidieť jednotlivé
expozície  a výstavy, či zúčastniť sa spomínaných tvorivých
dielní v múzeu, bola im ponúknutá možnosť vidieť tieto expozície
a vypočuť si rôzne prednášky  priamo v ich  zariadení – formou
multimediálnej prezentácie a tvorivej dielne  pod vedením
pracovníčok Liptovského múzea. Túto možnosť pravidelne jeden
krát za mesiac využívajú klienti z Centra sociálnych služieb
TROJLÍSTOK na Riadku 8 .

V stredu 16.11.2016  klientky s pracovníčkami múzea spolu so  svojimi
sociálnymi pracovníčkami v rámci tvorivej dielne a zároveň
precvičovania si jemnej motoriky  sa naučili pliesť z papiera.
Nakoľko sa blíži advent a s ním aj najkrajšie sviatky v roku –
Vianoce, výsledným produktom tohto papierového pletenia boli
vlastnoručne zhotovené adventné venčeky, ktoré svojim majiteľkám
urobili veľkú radosť.


Foto: z archívu LMR                                       Papierové pletenie v Trojlístku – 16.11.2016