PÍSANÉ V TÔNI STARÝCH MÚROV…

Pozývame Vás na podujatie z cyklu Na hrade a v podhradí – PÍSANÉ V TÔNI STARÝCH MÚROV…, ktoré sa uskutoční v termíne 25. – 26. septembra 2013 na hrade Likava.

Vstupy na programové podujatie:
9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00 | účasť organizovaných skupín a školských tried je potrebné vopred nahlásiť na kontaktnej adrese

Vstupné:
2 € (dospelí), 1 € (žiaci ZŠ, študenti SŠ a VŠ, dôchodcovia, invalidní dôchodcovia, ZŤP, ISIC, ITIC, EURO < 26), možnosť platiť kultúrnym poukazom Kontakt:
Liptovské múzeum, Nám. Š. N. Hýroša 10, 034 50 Ružomberok, tel. 044 / 4322 468, 0907 847 232, kultura.lmr@gmail.com, www.liptovskemuzeum.sk

v-toni-starych-murov-2013