Pastierske nôty

Kdeže sa podeli tie časy, keď pastierske trúby, fujary, píšťalky po chotároch a holiach prekrásne zneli. Šum hory, spev pastierov, hlahol zvončekov pasúcich sa ovečiek… S nostalgiou môžeme spomínať na časy minulé, pre pastierov kedysi každodenné, dnes pre nás veľmi vzácne.

Pozývame všetkých, ktorí chcú s nami v Múzeu liptovskej dediny v Pribyline prežiť nedeľu spomienok, poučenia i zábavy. Hostia nášho programu sa s Vami podelia o svoje zážitky, porozprávajú Vám o pastierskych hudobných nástrojoch, zahrajú, zaspievajú.

Prežite s nami nedeľu 10. júla 2016 pri melódiách pastierskych hudobných nástrojov a piesní.

pastierske-noty-2016