Akcie - Múzeum Čierny orol Liptovský Mikuláš

Výstava:
Modrobiely svet
8. 9. - 5. 10. 2018 Múzeum Čierny orol Liptovský Mikuláš

04.09.2018, 13:40

Výstava mapuje existenciu modrotlačiarskeho remesla naprieč historickými obdobiami až po súčasnosť. Dopĺňajú ju vzácne vzorkovnice modrotlače z dielne Schiffer v Slanici, modrotlačiarske formy, odevné súčasti a bytové textílie zo zbierok Liptovského múzea a ukážky súčasnej tvorby výrobcov pracujúcich s modrotlačou.

„Bože, nám pomáhaj majáles začínať...“
12. mája - 17. júna
2018 Múzeum Čierny orol v Liptovskom Mikuláši

03.05.2018, 14:14

Výstava je venovaná školskému majálesu (juniálesu) v obci Liptovské Sliače.