Ovčiarska nedeľa
20. máj 2018 Múzeum liptovskej dediny v Pribyline