Online vysielanie: Vianočná rodina 14.12. 2020
o 10:00hod. Múzeum liptovskej dediny v Pribyline

Vianočná rodina – on line  vysielanie  z MLD

Liptovské múzeum v Ružomberku pozýva na  on line  vysielanie  na svojej facebookovej stránke dňa 14.12.2020 od 10.00 – 12.00 hodiny. Tiež na vianočnú tvorivú  dielňu spojenú  s rozprávaním o Vianociach v Múzeu liptovskej dediny v Pribyline s názvom Vianočná rodina.

Svoju zručnosť v zdobení medovníkov, v zhotovovaní vianočných ozdôb a dekorácií z rôznych materiálov  ako je pedig, papier, drôt, …. predvedú a so svojimi spomienkami na Vianoce v detstve sa podelia pravidelné účastníčky pondelkových tvorivých dielní Liptovského múzea.

V krátkych scénkach a rozprávaní  o ľudových tradíciách od  Kataríny , Mikuláša, Lucie . ..až do Troch kráľov nám pracovníci múzea a  členovia FS Liptov.ukážu, ako sa v minulosti  piekli vianočné oblátky, lialo olovo či vosk, robil luciový stolček, varil vianočný punč a iné zvyky.

Návštevníci, ktorí prídu a sa rozhodnú porozprávať svoje  zážitky a zvyky v rodine počas Vianoc, budú mať vstup do skanzenu  zdarma a zároveň budú odmenení voľnou vstupenkou  na rok  2021 do jednej z expozícií Liptovského múzea podľa vlastného výberu.

„Budeme šťastní, keď sa aspoň na chvíľu stretneme s našimi návštevníkmi, podelíme sa o pocity šťastia a nádeje – samozrejme všetko v skromnosti  a pri dodržaní protipandemických opatrení“ – povedal  PhDr. Marin Krupa, riaditeľ LMR