Odborný seminár – Reštaurovanie materiálov – drevo, kameň textil – a predstavenie nových trendov v ich povrchových úpravách

Odborný seminár:

Reštaurovanie materiálov – drevo, kameň textil – a predstavenie nových trendov v ich povrchových úpravách

Liptovské múzeum v Ružomberku, v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja pripravujú odborný seminár s názvom Reštaurovanie materiálov – drevo, kameň textil – a predstavenie nových trendov v ich povrchových úpravách, organizovaný pri príležitosti 100 – tého výročia založenia Liptovského múzea v Ružomberku a 40 – teho výročia položenia základného kameňa Múzea liptovskej dediny v Pribyline.

Cieľom seminára je predstaviť najnovšie trendy v oblasti konzervovania a reštaurovania a predstaviť odbornej verejnosti špičkového európskeho majstra a školiteľa v umeleckom vzdelávaní a reštaurovaní Giuliana Barbona.

Termín: 8. – 9. október 2012 od 9.00 – 17.00 hod.
Miesto:  (Partizánska 53, 033 01 Liptovský Hrádok)
Registračný poplatok: 10,- €

Záujemcov prosíme zaslať záväznú prihlášku najneskôr do 17.9.2012 poštou alebo e-mailom na adresu:

Národopisné múzeum
Partizánska 53
033 01 Liptovský Hrádok
alebo e-mailom: marketing@liptovskemuzeum.sk

Náklady na stravu, dopravu a ubytovanie účastníkom odborného seminára hradí vysielajúca organizácia.

Bližšie informácie k odbornému programu a organizačné pokyny nájdete: Informácie_seminár