„Nezábudníček“ – tvorivá dielňa

EDEN – centrum sociálnych služieb v Liptovskom Hrádku rozvíja spoločnú spoluprácu s Národopisným múzeom Liptovský Hrádok. Už niekoľkokrát počas svojho pôsobenia v meste nás klienti navštívili hlavne na tvorivých dielňach, ale aj na výstavách. Patria k vďačným návštevníkom nášho múzea a my sa im snažíme vždy pripraviť niečo, čo si zhotovia sami ,čo bude účelné a využiteľné v bežnej praxi. Na tvorivej dielni dňa 25.5.2016 si vytvorili tzv. „nezábudníček,“ a keďže každému z nás sa stane, že občas niečo zabudneme – takto zhotovená magnetka by nám mala byť nápomocná a veríme , že bude. Tvorivá dielňa pre klientov CSS EDEN patrí k pracovnej terapii , a tiež pobyt v inom kultúrnom zariadení, pod vedením iných ľudí im prospieva. Sme vďační, že aj takouto troškou môžeme prispieť k rozvoju osobnosti človeka a vzájomne sa obdariť tým krásnym, čo človek má. Vo fotogalérii si môžete pozrieť zanietenú prácu pri zhotovovaní spomínaného „nezábudníčka“.

td-nezabudnicek-nmlh-maj-2016-plagat