Deň svätého Huberta – 23.9.2012 v Pribylinskom skanzene

Liptovské múzeum v Ružomberku, ktoré je v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, pripravilo v Múzeu liptovskej dediny v Pribyline spolu s partnermi – profesijnými, záujmovými a školskými organizáciami lesníkov a poľovníkov a Slovenskou agentúrou pre cestovný ruch dňa 23.9.2012 programové podujatie – „Deň svätého Huberta“.

Deň svätého Huberta patrí k najkrajším podujatiam organizovaným sa v Múzeu liptovskej dediny v Pribyline, organizované v jeho priestoroch už 21. krát. V tomto roku sa k tradičným organizátorom pripojila aj Slovenská agentúra pre cestovný ruch v spolupráci s krajskou organizáciou cestovného ruchu Žilinský turistický kraj.

Zámerom podujatia bolo ukázať širokému okruhu záujemcov, že poľovníctvo má kultúrny rozmer a nenahraditeľné miesto v trvalej udržateľnosti a zveľaďovaní prírody a voľne žijúcej zveri. Aj v úvodnom príhovore odznela myšlienka odovzdania revírov deťom aspoň v takom stave, ako sme ich prevzali od svojich otcov. Oficiálny program začal sprievodom Diany s lovcami, kniežaťom Korvínom, nechýbal ani ulovený jeleň. V rámci tradície tohto podujatia bol pasovaný mladý lovec a boli vyznamenaní poľovníci, ktorí prispeli k zveľadeniu poľovnej zveri a poľovníctva ako stavu. Po oficiálnej časti začala svätohubertská omša v kostole z Liptovskej Mary a dražba jeleňa. Návštevníci súťažili v hádzaní flinty do žita a vo vábení jeleňa a ostatných druhov zveri. Hlavným sprievodným podujatím bola výstava obrazov akademického maliara a sochára Ladislava Sulíka. Tento rok sa tradičný program pre návštevníkov obohatil o voľnočasové aktivity pre rodiny s deťmi – v budove Vozárne pripravili pedagógovia a študenti Strednej lesníckej školy z Liptovského Hrádku pre deti lesnú pedagogiku, po jej skončení si deti mohli vyskúšať česanie ovčej vlny a vyrobiť si pekný suvenír, súťažiť v súťaži Boj o lyžičku medu a zabaviť sa mohli aj v priestoroch expozície Považskej lesnej železničky. Návštevníkom zabávala hudobné skupiny Hrončekovci a Heligonkári.
Pri príležitosti osláv Svetového dňa cestovného ruchu sa v skanzene prezentovala aj Slovenská agentúra cestovného ruchu a Žilinský turistický kraj. Návštevníci mohli získať užitočné tipy na strávenie voľných chvíľ v zaujímavých lokalitách počas jesenného obdobia a súťažiť vo vedomostnej súťaži o zaujímavých miestach v Žilinskom kraji s vecnými cenami a voľnými vstupmi na rôzne turisticky atraktívne ciele.

[wzslider autoplay=“true“ lightbox=“true“]