Nedeľa rodákov
8. júla 2018 o 10.00 hod. Múzeum liptovskej dediny v Pribyline