Na Havránku opäť ožila minulosť

Expozícia Liptovského múzea na Havránku láka návštevníkov nielen svojou polohou v prekrásnom prostredí na západnom brehu „liptovského mora“, ale aj unikátnou expozíciou, umiestnenou na pôvodných miestach, kde reálne pulzoval rušný život niekoľko storočí pred naším letopočtom.

Preniesť sa v čase a naživo spoznávať pre človeka dnešnej doby vzdialenú a tajomnú kultúru pradávnych obyvateľov Liptova mohli všetci, čo neľutovali čas a námahu a prišli 13. 7. 2013 na Havránok. Liptovské múzeum prizvalo k spolupráci na podujatí pod názvom Keltský deň 2013 – Oživený starovek členov Občianskeho združenia Vae Victis z Lietavskej Lúčky. Pre realizáciu pripraveného scenára si na Havránok pozvali priateľov z podobných zoskupení zo Slovenska, Poľska, Rakúska a Česka. Títo nadšenci, venujúci svoj voľný čas spoznávaniu detailov kultúr, ktoré práve na Havránku pred viac ako dvadsiatimi storočiami našli svoj historický priesečník, vytvorili neopakovateľnú atmosféru, umocnenú rečovou mnohorakosťou návštevníkov. Popri slovenčine bolo medzi nimi počuť ruštinu, poľštinu, češtinu, nemčinu, angličtinu. Názornosť prezentácií prekonala všetky jazykové bariéry.

V priebehu uvítacieho ceremoniálu pred druida keltských Kotínov, sídliacich na starovekom Havránku, predstupovali ich historickí susedia. Predstavili seba aj to, s čím prichádzajú pred dnešných návštevníkov. Dary, skladané do rúk druida, priblížili hodnotový rebríček dávnej doby.

Kto nestihol oživenú prehliadku archeologického múzea v prírode na Havránku 13. júla, môže tak urobiť aj dodatočne. Pracovníci Liptovského múzea v Ružomberku sú pripravení predstaviť dávny život na tomto magickom mieste až do učenia sezóny, pravdaže, už iba slovným popisom. Ten však umožňuje zapojiť vlastnú fantáziu a obrazotvornosť. Toto miesto na to dáva dosť podnetov.
Kto však chce zažiť neopakovateľnú atmosféru oživených dávnych dôb, má možnosť zavítať do ďalších expozícií Liptovského múzea. Najbližšia príležitosť stretnúť „živú minulosť“ – tentoraz stredovekú – bude od 26. do 27. júla 2013 na hrade Likava.

[wzslider autoplay=“true“ lightbox=“true“]

Text a foto: Mgr. Viera Kunová, Liptovské múzeum v Ružomberku