Múzeum pre seniorov: Tkané zápästky 11.7.2016

V stredu sa v Liptovskom múzeu v Ružomberku zišli mamičky a staré mamy so svojimi deťmi a vnúčatami na prvej prázdninovej tvorivej dielni pre verejnosť, na ktorej sme pomocou drevených rámikov a hrebeńov tkali netradičné náramky. V tejto technike budeme pokračovať aj v pondelok 11.7.2016. Je potrebné priniesť si farebnú vlnu a nožnice.

Nakoľko sú prázdniny a čas dovoleniek, júlové kreatívne stretnutia či tvorivé dielne pre verejnosť budú v nasledovných termínoch: v pondelok 11.7. a 18.7.2016, v piatok 15.7. a 22.7.2016 v obvyklom čase, od 9.00 do 11.00 hod. Tešíme sa na všetkých – pravidelných, ale aj nových záujemcov. Vítaní sú všetci – mladí aj tí skôr narodení, ktorí majú čas a chuť tvorivo stráviť dopoludnie v múzeu.

mps-tkane-zapastky-11-7-16-plagat

Foto: archív múzea, Kreatívne v múzeu: Tkanie na hrebeňoch a rámikoch 6.7.2016