Múzeum pre seniorov: Skladanie z papiera – Quilling 1.8.2016

Liptovské múzeum v Ružomberku Vás pozýva na ďalšie kreatívne stretnutie, kde sa bude opäť pracovať s papierom. Na poslednom pondelkovom stretnutí 1.8.2016 sa zišli mamy a staré mamy so svojimi deťmi a vnúčatami pri skladaní papierových 3D origami.

Z technických príčin je termín najbližšieho tvorivého stretnutia v múzeu presunutý z pôvodne plánovaného pondelka 8.8.2016 už na piatok 5.8.2016 v obvyklom čase od 9.00 – 11.00 hodiny. Na tejto tvorivej dielni pre verejnosť sa bude opäť pracovať s papierom, ale tentokrát sa noví účastníci naučia, prípadne si zopakujú quillingovú techniku, ktorú sa dá využiť pri zhotovovaní 3D obrázkov či pohľadníc.

Je potrebné si preto priniesť farebné papierové prúžky (0,5 cm), kartónový papier (A5), nožnice, biele a farebné papiere, štetec, disperzné lepidlo, ceruzku, drevenú špajdľu, pravítko a rezací nôž alebo rezačku.

Nasledujúci augustový termín podujatia Múzeum pre seniorov bude až 15.8. 2016. Tešíme sa na všetkých záujemcov, bez ohľadu na vek, ktorí majú čas a záujem kreatívne stráviť dopoludnie v múzeu.

mps-quilling-august-2016-plagat – kópia

Foto: archív múzea, Múzeum pre seniorov: Skladanie z papiera – 3D origami