Múzeum pre seniorov: Príprava na Vianoce

V Liptovskom múzeu v Ružomberku (organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja) bolo v pondelok 3.12. 2012 ďalšie stretnutie seniorov, ktoré je súčasťou podujatí Ružomberský Adventný Kalendár.
Na tvorivej dielni s názvom Príprava na Vianoce si prítomné dámy zhotovovali vianočné halúzky z krepového papiera a 3D vianočné pohľadnice.
Vo vianočnej tematike sa bude pokračovať aj na nasledujúcom stretnutí 17.12.2012 v obvyklom čase od 9.00 hod.
Všetci záujemcovia sú srdečne vítaní.