Múzeum pre seniorov: prednáška Starostlivosť o človeka s Alzheimerovou chorobou

V pondelok 26.11.2012 v priestoroch Liptovského múzea v Ružomberku (organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja ) bola zrealizovaná zaujímavá prednáška doc. PhDr. Ireny Kamanovej, PhD. – pedagogičky na Katedre sociálnej práce Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku – s názvom Starostlivosť o človeka s Alzheimerovou chorobou. Prednáška s prezentáciou bola ilustrovaná rovnomenným filmom a doplnená o ukážku z praktických cvičení pamäte, ktoré so seniormi precvičovala sociálna pracovníčka z Banskej Bystrice.

Hoci sa prednáška niesla v znamení podujatí Múzeum pre seniorov, ktoré sa pre seniorov poriadajú pravidelne dva krát do mesiaca už dva roky, svojou pútavou témou teraz pritiahla do múzea nielen mladú generáciu – študentov Gymnázia sv. Andrea v Ružomberku so svojou vyučujúcou Mgr. Martou Pincelovou, ale prejavili o ňu záujem aj ľudia v strednom a seniorskom veku a to nielen z Ružomberka a okolitých dedín – Liptovské Sliače a Liptovské Revúce, ale pricestovali na ňu aj jednotliví záujemcovia z iných miest a okresov – z Bratislavy, zo Senca, zo Zvolena a z Dolného Kubína. Podujatia sa zúčastnili okrem jednotlivcov aj organizované skupiny z Centra sociálnych služieb – TROJLÍSTOK v Ružomberku a z Denného stacionára Psychiatrického oddelenia Ústrednej vojenskej nemocnice v Ružomberku. Celková návštevnosť bola 83 ľudí.

Po ukončení prednášky nasledovala praktická časť pre seniorov, zameraná na precvičovanie jemnej motoriky – zhotovovanie vianočných ozdôb z rôznych cestovín.

Najbližšie stretnutie seniorov v Liptovskom múzeu bude v pondelok 3. decembra 2012 v obvyklom čase, od 9.00 hod.

[wzslider autoplay=“true“ lightbox=“true“]