Múzeum pre deti

Milí rodičia,

popri osvedčenej sérii pondelkových podujatí, určených pre deti a staré mamy sme sa rozhodli ponúknuť podobný tvorivý a zábavný program aj pre dovolenkujúcich rodičov, ich prázdninujúce deti a pre všetkých, ktorí hľadajú zaujímavé naplnenie voľného času pre svoje i do dočasnej starostlivosti zverené deti.

„MÚZEUM PRE DETI“ budeme realizovať v Liptovskom múzeu v Ružomberku každú stredu počas letných prázdnin od 9:00 – 11:00 hodiny. Ďalšie stretnutie tohto typu plánujeme realizovať 10.8. 2022.

Mladšie deti si môžu priniesť do múzea svoju obľúbenú hračku, s pomocou ktorej sa hravou formou dozvedia: čo je to múzeum, na čo slúži, čo sa v múzeu robí, kto tu býva, či nebýva, kto tu pracuje,… a aj sami si vyskúšajú možnosť stať sa na chvíľu múzejníkmi. Alebo, podľa záujmu a dohody, sa prijateľným spôsobom a prostredníctvom rôznych herných prvkov oboznámia s niektorou expozíciou, prípadne si môžu niečo vyrobiť a popri tom sa aj zabaviť. Veríme, že čas strávený v múzeu bude príjemným spestrením horúcich prázdninových dní ako pre deti, tak aj pre ich rodičov.

Na program je potrebné prihlásiť sa aspoň 1-2 dni vopred. Vstupné je 1,50/os.

Tešíme sa na vás.