Mitrovanie v múzeu

Ved už odpradávna býva zvykom,
že čelad valaská v takýto čas
vždy chodieva s Mitrom.

Pracovníci múzea pripravili pre deti ZŠ vzdelávací program pod názvom Mitrovanie v múzeu, v rámci ktorého si budú môcť vypočuť rozprávanie o jesenných zvykoch spojených s chovom oviec ako i pozrieť si nový film Tradičné ovčiarstvo na Liptove v spomienkach baču Floriána Šavrtku z Liptovských Revúc. Tešíme sa na vás.

mitrovanie-nmlh-2015-plagat