Malí remeselníci v múzeu

Liptovské múzeum v Ružomberku pokračuje vo vzdelávacom programe Malí remeselníci aj v roku 2015. Tu sa žiaci formou výkladu a prezentácie dozvedia o remeslách a cechoch a pri názorných ukážkach za zoznámia s tkaním na krosienkach a rámikoch. Tiež majú možnosť vidieť prácu paličkárky, rezbára, či hodinára. Súčasťou teoretickej časti programu je vypracovanie pracovného listu. Praktická časť pozostáva z hry na tovarišov, ktorí si tkaním na malých krosienkach, rámikoch alebo drevených formách na zápästky majú zhotoviť vlastný „majstrovský kúsok“.

Na program sa treba vopred prihlásiť na tel. č. 044 432 24 68, 0907 847 232, alebo na adrese kultura.lmr@gmail.com. Predpokladaná doba celého programu je cca 2 hodiny. Vstupné pre žiakov je 0,50€/os a je potrebné priniesť si pero a nožnice.

mali-remeselnici-2015-plagat