Live vysielanie ?
28. 10. 2020 o 10.00 hod. Uvedenie do života novej knihy: Múzejníctvo v Liptove jeho vývoj a perspektívy.