Stredoveké a novoveké dejiny Liptova

Nová expozícia Stredoveké a novoveké dejiny Liptova otvorená pre verejnosť od 29.6.2022.

Liptovské múzeum vás pozýva na prehliadku novej modernej expozície, ktorá ponúka návštevníkom inovatívny, kultúrny a vzdelávací priestor na edukačné činnosti a trávenie voľného času. Čo môžete v novej stálej expozícii vidieť?

Návštevník vstupuje do expozície Stredovekých a novovekých dejín Liptova z expozície Archeológie cez štylizovanú bránu slovanského hradiska a fragmentu dreveného palisádového opevnenia, kde ho vítajú postavy Slovana a Slovanky v dobovom oblečení. Následne sa dostáva do symbolického nádvoria hradu Likava, kde centrálnym prvkom je historická maketa hradu obkolesená militáriami a ďalšími zbierkovými predmetmi z obdobia stredoveku. V ďalšej časti expozície je umiestnený projekčný dotykový stôl. Návštevník si bude môcť vybrať jednu z tém v aplikácii hrad Likava, historické mapy Liptova, stredoveké listiny, erby zemianskych rodov Liptova, sakrálne umenie, knižnica liptovských zemanov a mnoho ďalších. Po zvolení konkrétnej témy sa mu zobrazia doplnkové informácie a historické dokumenty, ilustrácie a videoanimácie. V expozícii je predstavený včasný až neskorý stredovek reprezentovaný moravským obdobím cez výber keramických nálezov z lokalít napríklad Liptovský Mikuláš, Liptovská Mara, Turík a iné. Medzi najpozoruhodnejšie nálezy patrí zlomok striebornej bubienkovej náušnice a striebornej lunice z Turíka a jazdecký segment z Prosieka. Ďalej tu môžeme uvidieť výnimočné komorové kachlice z hradu Liptov, ochranný a obranný zbroj, výber palných zbraní, rôzne sečné zbrane, zbierkové predmety z oblasti baníctva, mestského práva, súdnictva, orientálne zbrane (turkotatárske zbrane vo vlastníctve liptovských zemanov) a mnoho iných jedinečných predmetov. Unikátnou pre región Liptov je zástava Liptovskej stolice z roku 1742. V celoslovenskom meradle ide o jeden z ojedinelých vexilologických artefaktov z daného obdobia.

Realizáciu novej expozície podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.