Liptovské múzeum a zariadenia sociálnych služieb

Dňa 9.10.2013 dve pracovníčky Liptovského múzea v Ružomberku znovu navštívili LIKAVU – Domov dôchodcov a zariadenie pre seniorov v Likavke, kde pre klientov pripravili prednášku o spôsobe obliekania sa v minulosti ilustrovanú multimediálnou prezentáciou a po nej zrealizovali s nimi tvorivú dielňu na tému textilné šperky.

Liptovské múzeum sa už niekoľko rokov aj takouto formou, to jest osobnou návštevou pracovníkov múzea v zariadeniach sociálnych služieb snaží priblížiť seniorom , imobilným či inak hendikepovaným spoluobčanom . Pomocou naskenovaných zbierkových predmetov, prednášok a fotografických záberov majú klienti možnosť nahliadnuť do jednotlivých expozícií múzea priamo vo svojom domácom prostredí a na tvorivých dielňach precvičovať jemnú motoriku.

Spolupráca Liptovského múzea so zariadeniami sociálnych služieb LIKAVA a TROJLÍSTOK sa odráža aj vo vianočnom programe troch generácií, ktorý v priestoroch Liptovského múzea bude v tomto roku po tretí krát.

[wzslider autoplay=“true“]