Liptovská záhradka

Liptovské múzeum v Ružomberku Vás pozýva 13. apríla 2014 do Múzea liptovskej dediny v Pribyline na otvorenie sezóny programovou nedeľou Liptovská záhradka. Toto podujatie má za cieľ oživenie tradícií pôvodnej roľníckej kultúry, folklóru, ľudového prejavu a poľnohospodárskych činností na zabezpečenie potravy. Súčasťou bude aj zakladanie záhradky a políčka, kde sa budú pestovať pôvodné obilniny – jačmeň, ovos, raž, ľan, mak a bežná zelenina – mrkva, cvikla, kvaka, kapusta a tiež rôzne bylinky ako prísady do kuchyne.

Obrady a zvyky pri prvom oraní a zakladaní úrody návštevníkom priblíži folklórna skupina KOMJAŤANKA z Komjatnej v scénických pásmach Jar na dedine a Prvá orba.

Okrem prezentácie pôvodných liptovských obilnín, ukážok jarných prác na poli a v záhradke, orania koňmi, hnojenia či výsadby stromčekov sa záujemcovia môžu zúčastniť odborných prednášok v oblasti ovocinárstva (o pestovaní drobného ovocia, o vhodných odrodách, o vrúbľovaní a rezaní ovocných drevín a technológii pestovania pôvodných rastlín), pozrieť si výstavu hospodárskych zvierat a zakúpiť si osivo na siatie, semená, dreviny, chemické prostriedky na ošetrenie rastlín či hnojivá z ovčieho trusu. Počas podujatia sa uskutoční aj predaj poľnohospodárskeho náradia.

Sprievodnými podujatiami v priebehu celého dňa budú ukážky prípravy jedál do poľa k jarnej orbe a sejbe a v kováčskej vyhni bude predvádzanie kovania poľnohospodárskeho náradia. Pre deti a dospelých budú pripravené súťaže v rozpoznávaní rôznych druhov drevín.

Cieľom podujatia je oživenie tradícií nielen bežného života obyvateľov Liptova v minulosti, ale aj pripomenutie si podmienok života týchto ľudí a zároveň oživenie záujmu o činnosti, ktoré boli prirodzené pre všetkých Liptákov na zabezpečenie stravy.

liptovska-zahradka-plagat-2014