Likavské hradné dni 2015

Liptovské múzeum v Ružomberku, skupina historického šermu Svarog z Liptovského Mikuláša a Obec Likavka za podpory a spolupráce ďalších partnerov pripravili 3. ročník Likavských hradných dní, podujatia, ktorého pestrý program sa začne odvíjať 25. júla 2015 od 13. hodiny a pokračovať bude až do neskorých večerných hodín.

Úvodný niekoľkohodinový blok vystúpení je pestrým kaleidoskopom i maratónom pôvodných scénok a šermiarskych duelov v podaní jednotlivých skupín historického šermu (toho roku okrem hostiteľského Svarogu vystúpia Broň z Ružomberka, In Articulo Mortis a Taurus ater z Martina, Fratres Armati z Hviezdoslavova, Sagremor z Košíc, Šarišská pechota z Veľkého Šariša a voľné zoskupenie moderátora podujatia Laca Ambruža). Rinčanie mečov bude v priebehu sobotného popoludnia svojou hudbou a spevom pretkávať a atmosféru zjemňovať Musicantica Slovaca z Nitry.

Po 18. hodine si návštevníci na chvíľku vydýchnu, aby ochutnali jednoduché dobroty z originálnej dobovej kuchyne lučeneckých Defensores a pripravili sa tak na vyvrcholenie programu – veľkú hromadnú bitku všetkých zúčastnených skupín historického šermu s nevyhnutnou predohrou – slovnými duelmi, vyjednávaním a súbojmi vybraných bojovníkov oboch zúčastnených strán konfliktu..

Po boji bude nasledovať obligátne vyšetrovanie, mučenie a popravy porazených víťaznou stranou a z tohto „krvavého večerníčka pre veľkých, menších aj najmenších“ sa návštevníci za večerného súmraku prenesú do podmanivej a pôsobivej tanečnej choreografie spojenej s ohňovou show. Vystúpením pôvabných tanečníc Svarogu a ich ďalších spoluúčinkujúcich sa celý program venovaný stredoveku a popularizácii hradu Likava zavŕši.

V rámci sprievodných akcií sa diváci môžu po celý čas zoznámiť s profesionálnym majstrovstvom Bobra (pod týmto pseudonymom sa skrýva známa osobnosť historického šermu z Českej republiky), špičkového výrobcu krúžkových brnení, ako aj s výtvormi ďalších šikovných a talentovaných výrobcov, inšpirovaných dávnymi remeslami. Pevnú ruku i ostré oko si podľa záujmu precvičia všetci milovníci lukostreľby.

Hrad Likava bude pre verejnosť prístupný v predĺženom režime návštevných hodín, v čase od 9. do 19. hodiny s posledným vstupom o 18.30. Poznania chtivým záujemcom o dejiny hradu možno už len pripomenúť, že obšírne výklady o Likave z úst muzeálnych lektorov si môžu medzi jej múrmi vypočuť každú celú hodinu – od 10.00 až do 18.00.

Zakúpená vstupenka v cene štandardného vstupného na hrad Likava oprávňuje jej držiteľa nielen na prehliadku prístupnej časti impozantnej hradnej zrúcaniny, ale zároveň slúži aj ako priepustka na celé programové podujatie, ktorého ambíciou je pobaviť, potešiť i trochu poučiť všetkých, čo oň prejavia záujem a prídu stráviť horúce letné popoludnie v spoločnosti nositeľov honosných kostýmov, ligotavých zbrojí a chladných zbraní obdobia stredoveku.

Prosíme návštevníkov podujatia, aby dôsledne rešpektovali usmernenia organizátorov a pracovníkov OHL ŽS a na cestu do amfiteátra používali len vyznačený koridor pre peších cez stavenisko diaľničnej komunikácie.

lhd-2015

UPOZORNENIE

Liptovské múzeum v Ružomberku dôrazne vyzýva návštevnícku verejnosť, aby počas podujatia Likavské hradné dni, ktoré sa koná v sobotu, 25. 7. 2015 v amfiteátri obce Likavka pod Likavským hradom, rešpektovala všetky pokyny organizátorov podujatia a pracovníkov OHL ŽS.

Jedinou prístupovou cestou k amfiteátru a na hrad, určenou pre návštevníkov podujatia, je chodník – červená turistická značka na Predný Choč. Cez stavenisko diaľnice chodník prechádza vytýčeným koridorom označeným páskou a červeno – bielym tabuľovým značením a jeho schématická trasa je zverejnená aj na webovej stránke múzea www.liptovskemuzeum.sk a informačných tabuliach múzea v obci Likavka (pri odbočke na červenú turistickú značku a na hrade Likava). Z dôvodov bezpečnosti a ochrany zdravia je zakázané pohybovať sa na stavenisku mimo vyznačeného koridoru, či bezdôvodne sa zdržiavať v jeho priestore mimo doby nevyhnutnej na prechod vyznačeným úsekom.

Osobné motorové vozidlá je nevyhnutné zaparkovať v obci a rešpektovať pritom pokyny a usmernenia príslušníkov dobrovoľného hasičského zboru obce Likavka, ktorí sú súčasťou usporiadateľskej služby.

Okresné riaditeľstvo HaZZ v Ružomberku vyhlásilo od 3. 7. 2015 čas zvýšeného hasičského nebezpečenstva vzniku požiaru v územnom obvode okresu Ružomberok, s čím súvisí zákaz zakladania a udržiavania ohňov, používania otvoreného ohňa, fajčenia a odhadzovania horiacich a tlejúcich predmetov a vypaľovania porastov.

Liptovské múzeum v Ružomberku v súvislosti s týmto rozhodnutím dôrazne žiada návštevnícku verejnosť i účinkujúcich a predajcov, aby tento zákaz rešpektovali, boli disciplinovaní a ohľaduplní, a konali podľa usmernení a pokynov určenej požiarnej hliadky dobrovoľného hasičského zboru obce Likavka a ďalších členov organizačného tímu.

Keďže podujatie pre verejnosť trvá do večerných hodín (cca 21. 30 – 22.00) a prístupový chodník je štandardnou turistickou trasou, ktorá vedie neosvetleným, nerovným a zalesneným terénom, je potrebné kvôli osobnej bezpečnosti a ochrane zdravia zabezpečiť sa primeranými osvetľovacími prostriedkami s prísnou výnimkou používania otvoreného ohňa.

Za Vašu ohľaduplnosť, slušnosť a disciplínu Vám všetci organizátori podujatia ďakujú a prajú Vám pekný zážitok z jeho návštevy.