Kreatívne v múzeu – Pletenie z pedigu

Liptovské múzeum v Ružomberku (organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja) pozýva všetkých záujemcov na tradičnú pondelkovú tvorivú dielňu pre verejnosť z cyklu Kreatívne v múzeu.

 

Na poslednom jesennom pedigovaní  v pondelok 7.11. 2016 sme z pedigu plietli košíčky a vianočné zvončeky. Nakoľko sa pomaly blížia Vianoce a  mnohí z nás obľubujú vlastnoručne zhotovené  vianočné ozdoby , adventné venčeky či košíčky alebo  iné zaujímavé darčeky s vianočnou tematikou, rozhodli sme sa  pre veľký záujem zúčastnených dám, že s pedigom budeme pracovať aj v pondelok 14.11.2016 v obvyklom čase  – od 9.00 – 11.00 hod.

 

Je potrebné si priniesť 2,2 mm hrubý pedig  na košíček,  dno košíka z preglejky s navŕtaným dierkami,  1 -1,5 mm pedig na zvonček, šénu, kliešte, nádobu na vodu, šidlo, uterák  a formu drevený zvonček.

 

Veríme, že Vás ponuka našich tvorivých aktivít zaujala a nájdete si čas a prídete medzi nás. Vítaný je každý, bez ohľadu na vek.

Microsoft Word - KvM - Pletenie z pedigu -22.x-14.11.2016.doc

Foto: z archívu LMR             MpS – Jesenné pedigovanie  – 7.11.2016