Kreatívne v múzeu 24.8.2012

Podobne ako v júli , tak aj v piatok 24.8.2012 v Liptovskom múzeum v Ružomberku (organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja) kreatívne trávili posledné prázdninové chvíle deti so svojimi rodičmi a dospelými príbuznými. Pri tvorení papierových zvierat a kvetov pracovali s odpadovým a papierovým materiálom. Po skončení si mohli deti pozrieť zoologickú expozíciu alebo výstavu ručných prác klientov Domovov sociálnych služieb Žilinského samosprávneho kraja a poľského mesta Bialsko Biala pod názvom Fantázia inými rukami.