Koncert hudby 20. a 21. storočia – „PORTRÉTY“

Národopisné múzeum v Liptovskom Hrádku ponúka dňa 15.11.2012 o 16.30 hod. priestory Výstavnej siene pre koncert Základnej umeleckej školy v Liptovskom Hrádku s názvom „Portréty“. Koncert je organizovaný v rámci projektu „New Music for Kids and Teens“ .

Muzikanti ZUŠ budú interpretovať hudbu 20. a 21. storočia jednak dielami z ponúknutej databázy projektu a z diel súčasných už známych hudobníkov a jednak dielami pedagógov ZUŠ – skladateľov ( p. Jurišová, p. Sojková a p. Erhardt). Koncertom sa tak ZUŠ pripája k 30 -tke škôl Slovenska, kde hudba súčasnosti bude znieť v jednom týždni.

Program koncertu:

Zlatica Jurišová: Do šťastnej rozprávky – vokálno-inštrumentálny súbor Radosť pri, ZUŠ L. Hrádok

Zbor: Viktória Mydliarová, Katarína Staníková, Júlia Csáderová, Vanesa Čechová, Katarína Šmihulová, Júlia Činčuráková, Natália Mlynarčíková,Sára Gašperčíková,  Monika Kramárová,  Alexandra Žiaková,  Dominika Hatiarová Altová, zobcová flauta – Samuel Plachtinský,  klavír – Zlatica Jurišová

Miloslav Klement: Počítadlo, Uspávanka  – Nina Čatlošová, 1.r. szf., na klavíri D. Sojková, ped. A. Laučíková

Víťazoslav Kubička : Žalmy – Žalm 23. – Samuel Grega, 4. roč. hs., Žalm 24. – Viktória Tekeľová, 1.roč/2.časť 1.st. hs.(ped.J. Plachtinská),  Žalm 19. – Jana Plachtinská, na klavíri hrá – PaedDr. Zlatica Jurišová

Jana Kmiťová: Kráľovský sprievod II.  – Sára Gregová 4. roč. kl. ( ped. D. Sojková)

Ján Erhardt: Návrat z neznáma – Martin Pavella – 4. roč.keyboard
Ján Erhardt: Rozsypané gorálky – Zuzana Ščipáková – 1./II. stupeň keyboard

Ján Melkovič: Vtáčik – Rút Jurčová, 4. roč. soprán.zf.
Ján Melkovič: Bábika – Dominika Hatiarová, 3. roč. soprán. zf.
Ján Melkovič: Šašo – Sára Vosátková, 4. roč. soprán. zf.
na klavíri D. Sojková, ped. A. Laučíková

Víťazoslav Kubička: V lese – Radoslava Lacová, 1.roč/2.časť I.st, klavír

Ikov Kopáčik: Allegro pre dve flauty – alt. flautové duo Samuel Plachtinský (1r../II.st.) Diana Valková (7.roč)

Dominika Sojková: Smútok
Dominika Sojková: Dream  – Dominika Sojková, klavír

Program moderujú: J. Plachtinská, A. Laučíková