Koledovanie pri betleheme so živými zvieratkami

Tí obyvatelia a návštevníci Liptovského Hrádku, ktorých neodradil silný celodenný mráz, si mohli v nedeľu 9. 12. 2012 o 15.00 hod. vo dvore Národopisného múzea v Liptovskom Hrádku vychutnať vianočnú atmosféru. Pracovníci múzea zorganizovali pre hrádockú verejnosť programové podujatie s názvom „Koledovanie pri betleheme so živými zvieratkami.“ Okrem kultúrneho programu si návštevníci mohli kúpiť vianočné medovníky, vianočný punč, teplú medovinu a rôzne vianočné dekoratívne výrobky a darčeky pre svojich najbližších. Po prvý krát živými rekvizitami na tomto podujatí boli zvieratká z Múzea liptovskej dediny v Pribyline.

Programom, ktorý bol pripravený v spolupráci s detským folklórnym súborom Cindruška, chceli pracovníci múzea prispieť k radostnému očakávaniu Vianoc. Obsahom programu boli témy spájajúce sa s predvianočným obdobím. V minulosti toto obdobie nebolo len prípravným obdobím na príchod Mesiáša, bolo aj obdobím, kde svoj priestor mala i mágia, ktorej sa naši predkovia venovali v predvianočnom čase najmä počas tzv. Stridžích dní.

Deti z Cindrušky predstavili divákom nielen koledy z Horehronia, Oravy a Šariša, ale aj zvláštny zvyk z horného Liptova – „chodenie s hadom“ (hada predstavovala rekvizita zhotovená z dreva). Korene tohto zvyku by sme mohli nájsť až v siedmom storočí, kedy pápež Gregor I. Veľký ustanovil štvortýždňové prípravné adventné obdobie očakávania príchodu Spasiteľa. Štyri týždne symbolizujú 4 tisícročia od vyhnania Adama a Evy z Raja až po narodenie Ježiša Krista. Z generácie na generáciu si naši predkovia odovzdávali koledu – ktorá nám má pripomínať, prečo prichádza na tento svet malé Jezuliatko – ako náš Spasiteľ a Vykupiteľ.

Ďalším predstaveným príbehom v podaní malých folkóristov – bol príbeh o Dorote – svätici pochádzajúcej z Kapadócie, ktorá žila na prelome 3 a 4. storočia. Dievčina, ktorá pre kresťanskú vieru, odmietla mocného pohanského kráľa, bola prenasledovaná, mučená a nakoniec sťatá. Príbeh o tejto čistej a nevinnej deve zľudovel. Legenda o Sv. Dorote v podobe koledy sa šírila v nemeckých krajinách, v Čechách a neskôr aj na Slovensku.

Posolstvom adventných podujatí, k akým patrilo aj podujatie v Národopisnom múzeu v Liptovskom Hrádku, je vniesť do duší návštevníkov radosť a lásku, pokoru a úctu k svojim blížnym. Úctu k sebe navzájom, aby sa tešili spolu s tými ktorých milujú a dokázali pomôcť aj tým, ktorí to potrebujú. Na záver programu pracovníci múzea zaželali návštevníkom krásne, pokojné, zdravím a šťastím požehnané Vianoce.

[wzslider autoplay=“true“]