Jeseň v múzeu

Ponuka výchovno-vzdelávacích programov a tvorivých dielní
v expozíciách Liptovského múzea

Liptovské múzeum pripravilo pre žiakov materských, základných a stredných škôl ponuku výchovno-vzdelávacích programov a tvorivých dielní vo svojich vybraných expozíciách.
Programy môžu byť prispôsobené aj pre iné organizované skupiny (DSS, kluby dôchodcov…). Ich cieľom je poskytnúť priestory a potenciál Liptovského múzea na ďalšie vzdelávanie a tvorivý rozvoj a hodnotné strávenie voľného času. Sú naviazané na obsah expozícií a výstav Liptovského múzea. V prípade záujmu je potrebné sa vopred nahlásiť u múzejného pedagóga, na ktorého je uvedený kontakt v ponuke. Cena programu je 1,50€ na osobu. Dĺžka výchovno-vzdelávacích programov a tvorivých dielní je 45 – 60 minút.
Všetky programy a tvorivé dielne sú realizované v súlade s aktuálne platnými nariadeniami Úradu vlády SR, vyhláškami UVZ SR a Kultúrneho semaforu MK SR.


Liptovské múzeum v Ružomberku (sídelná budova)

Šaty robia človeka – odievanie
Najskôr si deti popozerajú vystavené exponáty, pomocou ktorých sa postupne dozvedia, ako sa v minulosti ľudia obliekali, ako sa taký odev volá, z akého materiálu je vyrobený, kto ho zhotovoval…Vymenujeme si jednotlivé časti kroja, ktoré porovnáme so súčasným odevom. Na tvorivej dielni oblečieme papierovú bábiku alebo zhotovíme ozdobné krojové súčasti.
Zastrešuje: Mgr. Ľubica Drusková lubica.druskova.kvc@liptovskemuzeum.sk

Tvorené a maľované srdcom
Cez komentovanú prehliadku sakrálnej expozície sa zoznámime s výtvarnými klenotmi Liptova v muzeálnych zbierkach. Cez zážitkové učenie na tvorivej dielni si vytvoríme vlastnú kópiu vybraných výtvarných diel.
Zastrešuje: Mgr. Ľubica Drusková lubica.druskova.kvc@liptovskemuzeum.sk

Naša obec
Program sa bude odohrávať v expozícii mesta Ružomberok. Po úvodnom predstavení expozície budú nasledovať príbehy o ruži v erbe, o ružomberskom medveďovi,…. povesti z okolitých obcí a mestských častí Ružomberka. Na tvorivej dielni si deti môžu zahrať počutú povesť, alebo vymyslieť básničku, či zaspievať pieseň z danej oblasti, prípadne vymyslieť vlastný erb alebo vyrobiť šípovú ružu.
Zastrešuje: Mgr. Ľubica Drusková lubica.druskova.kvc@liptovskemuzeum.sk

Ako šiel Janko na vandrovku
V expozícii si porozprávame o tom, ako sa deťom žilo v minulosti. Aké museli spĺňať podmienky, aby sa mohli dostať do učenia, čo všetko predchádzalo tomu a čo museli robiť, kým sa vyučili remeslu až sa mohli stať majstrom vo svojom remesle. Vysvetlíme si, čo je to remeslo a remeselná výroba. Pomocou riadeného rozhovoru, herných prvkov a obrázkov sa deti naučia, ktoré pracovné nástroje patria k jednotlivým remeslám. Témou tvorivej dielne bude remeselná práca (napr. s kožou, textilom, vlnou…) kde si deti zhotovia svoj majstrovský kúsok a vyplnia pracovný list alebo vymaľujú omaľovánku.
Zastrešuje: Mgr. Ľubica Drusková lubica.druskova.kvc@liptovskemuzeum.sk

Z ROZPRÁVKY DO POVESTI, Z POVESTI DO ROZPRÁVKY – Peráčina
V expozícii likavského pokladu si porozprávame rozprávanie o živote ľudí za čias Jánošíka, predstavíme si jeho historickú valašku a čiapku, naučíme sa niečo o valaške ako o tradičnom nástroji a zbrani slovenského ľudu. Pripomenieme si ľudové zvyky, ktoré sa spájajú s valaškou a inými predmetmi zo železa. Povieme si aj o niektorých bylinkách, ich využití a zázračných vlastnostiach, ktoré im ľudia pripisovali. Prečítame si ľudovú rozprávku a niektorú z povestí o Jánošíkovských pokladoch na Liptove. Na tvorivej dielni budeme pracovať na rozprávkovej dioráme alebo omaľovánke.

Z ROZPRÁVKY DO POVESTI, Z POVESTI DO ROZPRÁVKY – Traja zhavranelí bratia
V expozícii zoológie alebo stredoveku sa deti zoznámia s exponátmi lesných zvierat, dozvedia sa o spôsoboch lovu a poľovníctve. Podľa výberu pedagógov sa môžeme namiesto poľovníctva za čias kráľa Mateja venovať jeho cestám po Liptove a vojenským ťaženiam (hrad Liptov a kostol v Liptovskej Mare).
Prečítame si rozprávku a vybranú povesť k danej téme, ktorú formou krátkej scénky deti zahrajú a na tvorivej dielni pripravia ďalšie figúrky do diorámy prípadne si vymaľujú omaľovánky.
Zastrešuje: Mgr. Ľubica Drusková lubica.druskova.kvc@liptovskemuzeum.sk


Národopisné múzeum v Liptovskom Hrádku

Keď slnko zapadlo (08.09.-24.11.2022)
Sprievodný program k výstave, ktorá priblíži návštevníkom trávenie času našich predkov na vidieku po zotmení. Je rozdelená do troch základných celkov: osvetlenie, spánok a večerné práce. Súčasťou výstavy sú interaktívne prvky a dotykové repliky, ktoré prehĺbia zážitok z prehliadky výstavy. Počas programu sa účastníci zoznámia s rôznymi spôsobmi osvetlenia, spoznajú ako v minulosti ľudia spali a vyskúšajú rôzne ručné práce, ako vyšívanie, pradenie, páranie peria…
Kontakt: Mgr. Martina Mäsiarová martina.masiarova@liptovskemuzeum.sk
Ing. Ľubica Richterová lubica.richterova@liptovskemuzeum.sk

MY 2022 (26.09.-17.11. 2022)
Výstava prezentuje tvorbu umelcov ART ŠTÚDIA Liptovský Hrádok. Sprievodný program k výstave doplní prehliadku o tvorivé otestovanie umeleckých schopností detí formou práce s rôznymi materiálmi a remeselnými technikami.
Kontakt: Mgr. Martina Mäsiarová martina.masiarova@liptovskemuzeum.sk
Ing. Ľubica Richterová lubica.richterova@liptovskemuzeum.sk

Čo bolo v škole?
Odpovede na túto častú otázku dnešných rodičov žiakom predstavia ako sa v minulosti žiaci učili, aký školský poriadok museli dodržiavať, a tiež aké učebnice a pomôcky im pomáhali zvládnuť štúdium. Program je doplnený o tvorivú aktivitu, počas ktorej si vyrobia papierový obal na zošit a vyzdobia ho zaujímavou technikou akvarelu, ktorej začiatky môžeme hľadať už v Oriente dvetisíc rokov pred n. l., kde ňou zdobili egyptské papyrusy.
Kontakt: Mgr. Martina Mäsiarová martina.masiarova@liptovskemuzeum.sk
Ing. Ľubica Richterová lubica.richterova@liptovskemuzeum.sk

Život na salaši
Program priblíži deťom život na salaši a pastiersku kultúru Liptova. Oboznámia sa s postupom spracovania a využitia ovčej vlny, pričom si každý skúsi česanie pravej ovčej vlny a vyrobí vlastný suvenír – ovečku. Naučia sa veľa o pastierskom odeve, riade, hudobných nástrojoch a hlavne neľahkej práci ovčiarov.
Kontakt: Mgr. Martina Mäsiarová martina.masiarova@liptovskemuzeum.sk
Ing. Ľubica Richterová lubica.richterova@liptovskemuzeum.sk

Na čo je múzeum?
Vyučovacia hodina pre žiakov ZŠ, ktorá prostredníctvom prezentácie, práce
s pracovným listom a hry na múzejníkov predstaví stručnú históriu, poslanie
a fungovanie múzeí.
Kontakt: Ing. Ľubica Richterová lubica.richterova@liptovskemuzeum.sk


Múzeum liptovskej dediny v Pribyline

Čo bolo v škole?
Odpovede na túto častú otázku dnešných rodičov žiakom predstavia ako sa v minulosti žiaci učili, aký školský poriadok museli dodržiavať, a tiež aké učebnice a pomôcky im pomáhali zvládnuť štúdium. Program je doplnený o tvorivú aktivitu, počas ktorej si vyrobia papierový obal na zošit a vyzdobia ho zaujímavou technikou akvarelu, ktorej začiatky môžeme hľadať už v Oriente dvetisíc rokov pred n. l., kde ňou zdobili egyptské papyrusy.
Kontakt: Mgr. Martina Mäsiarová martina.masiarova@liptovskemuzeum.sk
Ing. Ľubica Richterová lubica.richterova@liptovskemuzeum.sk

Lesným chodníčkom za mašinkami…
Prechádzka prírodným chodníkom spestrená o hravé aktivity a hľadanie odpovedí na otázky ukryté v tvorivom liste deti upozorní a naučí, čo rastie a kto žije v lese okolo nich. Počas programu sa zoznámia s Považskou lesnou železnicou, ktorá si po dlhých rokoch našla svoje miesto v Múzeu liptovskej dediny.
Kontakt: Ing. Ľubica Richterová lubica.richterova@liptovskemuzeum.sk

V ovocnom sade
Náučný program, ktorý deti zavedie za starými odrodami ovocných drevín, ktoré sú vysadené priamo v priestore skanzenu. Spoznajú a naučia sa rozpoznávať rôzne druhy ovocných stromov. Počas programu bude určite veselo, pretože programom deti prevedú okrem múzejných pedagógov aj veselé jabĺčka a na záver si sami pripravia a zjedia chutné jabĺčka.
Kontakt: Mgr. Martina Mäsiarová martina.masiarova@liptovskemuzeum.sk
Ing. Ľubica Richterová lubica.richterova@liptovskemuzeum.sk

Klbko vlny
Program ktorý doplní prehliadku expozície o praktickú ukážku postupu spracovania ovčej vlny spojenú s tvorivou aktivitou. Návštevníci vlastnoručne učesanú vlnu spracujú technikou suchého plstenia ovčej vlny z ovečiek, ktoré bývajú v Múzeu liptovskej dediny a vyrobia si vlastný suvenír.
Kontakt: Mgr. Martina Mäsiarová martina.masiarova@liptovskemuzeum.sk
Ing. Ľubica Richterová lubica.richterova@liptovskemuzeum.sk

Ja som malý remeselník…
Prehliadka expozície doplnená o hravé a poučné aktivity priamo v domčekoch, ktoré deťom predstavia ako žili a pracovali ich obyvatelia: košikár, kolár, kováč, obuvník…
Kontakt: Mgr. Martina Mäsiarová martina.masiarova@liptovskemuzeum.sk
Ing. Ľubica Richterová lubica.richterova@liptovskemuzeum.sk


Múzeum Čierny orol Liptovský Mikuláš

Zruční aj pekní (14.09.-16.11.2022)
Sprievodný program k rovnomennej výstave venovanej zdobeniu tradičného ľudového odevu. Priamo vo výstavných priestoroch môžu všetci skúmať zručnosť našich predkov na vyše stovke zbierkových predmetov z fondu Liptovského múzea. Vďaka interaktívnym prvkom výstava osloví všetky zmysly, nielen zrak. Menším návštevníkom známy krtko vysvetlí postup spracovania ľanu a následne si vyskúšajú krížikové vyšívanie…
Kontakt: Ing. Ľubica Richterová lubica.richterova@liptovskemuzeum.sk

Čo bolo v škole?
Odpovede na túto častú otázku dnešných rodičov žiakom predstavia ako sa v minulosti žiaci učili, aký školský poriadok museli dodržiavať, a tiež aké učebnice a pomôcky im pomáhali zvládnuť štúdium. Program je doplnený o tvorivú aktivitu, počas ktorej si vyrobia papierový obal na zošit a vyzdobia ho zaujímavou technikou akvarelu, ktorej začiatky môžeme hľadať už v Oriente dvetisíc rokov pred n. l., kde ňou zdobili egyptské papyrusy.
Kontakt: Mgr. Martina Mäsiarová martina.masiarova@liptovskemuzeum.sk
Ing. Ľubica Richterová lubica.richterova@liptovskemuzeum.sk


Múzeum banístva a hutníctva Maša Liptovský Hrádok a Banícky dom Vyšná Boca

Baníckym chodníčkom…
Prehliadka historických objektov Vážnice a Klopačky predstaví návštevníkom históriu hornoliptovského baníctva a hutníctva. Chodníček ich potom zavedie do tradičného baníckeho domu s pôvodným zariadením na Vyšnú Bocu.
Program môže byť doplnený o prehliadku bane Salvator (prevádzkuje OZ Salvator).
Kontakt: Mgr. Martina Mäsiarová martina.masiarova@liptovskemuzeum.sk
Ing. Ľubica Richterová lubica.richterova@liptovskemuzeum.sk


V trvalej ponuke Liptovského múzea sú prednášky z cyklu Príbeh nášho múzea

Ostrie spravodlivosti na Liptove
Kniha Zámok Likava a jeho páni od Štefana Hýroša
Lov medveďa na Liptove v minulosti a dnes
Po boku baróna Trencka (príbeh stoličnej zástavy z roku 1742)
Stredoveké nástenné maliarstvo Liptova
Aj muži sa chceli páčiť
Dielo P. M. Bohúňa v zbierkach Liptovského múzea
Rohačka, osídlenie hradiska v dobe bronzovej

pre tlač: jeseň v múzeu 2022