Jarné prázdninové aktivity
v Liptovskom múzeu 24. – 27.2. 2020

Názov podujatia :   PRÁZDNINOVÉ AKTIVITY V MÚZEU POKRAČUJÚ AJ V TOMTO ROKU
Usporiadateľ:          Žilinský samosprávny kraj Liptovské múzeum v Ružomberku
Dátum podujatia :  24.2.  – 27.2. 2020                          
Miesto konania:      Liptovské múzeum v Ružomberku

Liptovské múzeum v Ružomberku pokračuje vo svojich aktivitách pre verejnosť aj cez jarné prázdniny – v dňoch 24.-27.2.2020. Môžu sa ich zúčastniť malí škôlkári, rodičia s deťmi či žiaci základných škôl a detských centier.

Tak, ako to je v múzeu zvykom už niekoľko rokov, jeden deň (v pondelok 24.2.) bude venovaný podujatiu KREATÍVNE V MÚZEU, ktoré každé prázdniny navštevujú spolu so svojimi starkými aj ich vnúčatá. Veríme, že tak tomu bude aj teraz.

Prázdninové aktivity sa uskutočnia pri minimálnom počte 10 ľudí, preto je potrebné záväzne sa prihlásiť na ne aspoň jeden deň vopred.  Vstupné na každý program je 1,00€./os.

Vítaný je každý,  kto má čas a chuť stráviť pár  chvíľ v múzeu, kde sa môže nielen zabaviť, ale aj naučiť sa niečo nové.