Havránok 2014 – od Keltov po stredovek

Liptovské múzeum v Ružomberku pozýva všetkých veľkých i malých milovníkov regionálnej histórie na programové podujatie HAVRÁNOK 2014 – Od Keltov po stredovek, ktoré sa koná 12. júla 2014 na známej archeologickej lokalite Liptova.

Návštevníci spoznajú bežný život jej obyvateľov v období púchovskej kultúry, budú svedkami obety keltským božstvám v centrálnej svätyni, vyskúšajú si na vlastnej koži, aké bezpečné (či nebezpečné) bolo putovanie pocestných po stredovekých krajinských cestách a do stredobodu dramatických udalostí ich vtiahne dobýjanie stredovekého strážneho hrádku.

To všetko môžu zažiť a vidieť v organizovaných vstupoch o 11:00, 14:00, 16:00 a 18:00, okrem toho je možná individuálna prehliadka areálu archeologického múzea v prírode v dobe riadnych otváracích hodín (8:30 – 18:30).

UPOZORNENIE: V prípade veľmi nepriaznivého počasia môže byť podujatie zrušené vzhľadom na nespôsobilý terén. Prosím, sledujte aktuálne informácie na stránke múzea a na Facebooku.

keltsky-den-2014-plagat

Liptovské múzeum v Ružomberku žiada návštevníkov o ohľaduplnosť a rešpektovanie organizačných pokynov jeho pracovníkov v čase programového podujatia v záujme ich bezpečnosti a príjemného pocitu z dňa prežitého v spoločnosti dvoch tisícročí liptovskej histórie.

Základné odporúčania:
Po zaplatení vstupného (nie je kvôli programu zvýšené, vyberá sa vo výške vstupného na bežnú prehliadku) sa môžete podľa Vašich časových možností rozhodnúť, či okrem účasti na niektorom z programových vstupov v trvaní cca 2 hodín absolvujete aj individuálnu prehliadku areálu – v takom prípade Vám odporúčame, aby ste sa pre túto možnosť rozhodli v prípade, že doba do začiatku najbližšieho programového vstupu (začínajú sa o 11:00, 14:00, 16:00 a 18:00) nie je kratšia ako 30 minút – pomôžete tým nášmu lektorovi pri organizovaní prehliadky a odstráni sa tým zbytočná prehustenosť prehliadkovej trasy.

Toto odporúčanie platí aj v opačnej časovej línii – ak si chcete Havránok prejsť samostatne, v relatívnej intimite a v rodinnej atmosfére, počkajte, kým veľká skupina s lektorom prejde v rámci programového vstupu na ďalšie stanovište (t. j. cca 20 – 30 minút od chvíle, než sa dá pod vedením lektora na cestu za dobrodružstvom). Nedobiehajte ju, nič z programu Vám neutečie, len to uvidíte o dve hodiny neskôr.

V prípade individuálnej prehliadky samozrejme musíte počítať s tým, že síce uvidíte kostýmovaných účinkujúcich na jednotlivých stanovištiach, na ich scénické vystúpenia však musíte počkať do najbližšieho určeného vstupu.

Pokiaľ Vás k tomu nenúti náhla zdravotná indispozícia alebo iné vážne problémy, absolvujte prehliadku archeoskanzenu „v smere hodinových ručičiek“ – t. j. po trase laténska usadlosť – svätyňa s opevnením – opevnenie akropoly a chata zo staršej doby rímskej – stredoveký hrádok – stredoveká cisterna – zostupový chodník k pokladni múzea; strety väčších návštevníckych skupín v protismere, organizovaných aj neorganizovaných, neprispievajú vďaka nervozite zo zápchy na prehliadkovej trase k pohode a dobrej nálade Vašej, účinkujúcich, lektorov a organizátorov podujatia.

Dbajte na zachovanie bezpečnosti prehliadky, čistoty areálu, slušného správania, „neupchávajte“ prehliadkovú trasu horskými bicyklami a podobne, komunikačné línie archeologického múzea v prírode sú úzke, ľahko na nich môže dôjsť k neželanej kolízii.

V poslednej dobe sme zaznamenali zvýšený počet návštevníkov, ktorí do areálov skanzenov a múzeí v prírode vstupujú s domácimi zvieratami, najmä psami. Pokiaľ nemôžete nechať svojho domáceho miláčika doma (čo by bolo pri návšteve kultúrneho podujatia s väčším počtom účastníkov a uskutočňujúceho sa v pomerne malých, stiesnených priestoroch vhodnejšie a ohľaduplnejšie), neobmedzujte jeho prítomnosťou ostatných návštevníkov, dbajte vo zvýšenej miere o ich bezpečnosť (pes na remeni a s náhubkom je v tomto konkrétnom prípade nevyhnutnou samozrejmosťou a organizátori podujatia to budú striktne vyžadovať), nevstupujte so zvieraťom do interiéru objektov.

Starosť o odstránenie jeho výkalov z okolia pamiatkových objektov, prehliadkovej trasy a jej tesnej blízkosti Vami osobne a okamžite je úplnou samozrejmosťou a Vašou povinnosťou.

V tomto roku sme z organizačných dôvodov upravili dramaturgiu a obsahovú skladbu celého podujatia, ktoré si za roky svojej existencie získalo stály okruh priaznivcov; budeme Vám vďační, ak túto momentálnu zmenu prijmete s porozumením, snažíme sa pre Vás pripraviť pekné zážitky z Vášho kontaktu s oživenými dejinami.