Francúzski študenti a Valaška

V stredu 6. apríla 2016 privítalo Liptovské múzeu v Ružomberku vyše 60 francúzskych študentov a študentov Gymnázia Š. Moyzesa z Ružomberka so svojimi pedagógmi. Študenti sa zúčastnili vzdelávacieho programu VALAŠKA, ktorý na vopred danú tému pre nich takpovediac „na mieru ušili“ pracovníci múzea.

Program pozostával z prednášky a prezentácie s praktickými ukážkami, ktorú pripravil a prezentoval historik Liptovského múzea PhDr. Karol Dzuriak. Po teoretickej časti nasledovala tvorivá dielňa, kde si študenti vlastnoručne utkali vlnené zápästky, resp. náramky.

Vzdelávací program VALAŠKA dávame do ponuky aj pre ostatné základné a stredné školy.

Foto: archív múzea