Výstavy: Fragmenty z prírody X., Príroda našimi očami

Srdečne Vás pozývame do priestorov Múzea Čierny orol v Liptovskom Mikuláši na výstavu Fragmenty z prírody X., Pomôcky jaskyniara, venovanú predovšetkým nevidiacim a slabozrakým občanom doplnenú Braillovým písmom. Súčasťou  tejto výstavy je aj výstava: Príroda našimi očami  –  X. ročník výstavy výtvarných prác s prírodným motívom žiakov špeciálnych škôl a detí s autizmom.

Obe výstavy budú sprístupnené v termíne od 8.11. – do 27.11.2012.
Fragmenty z prírody X-1.jpg

Príroda našimi očami X.jpg