Fotogaléria: Ovečka, ovečka…

Chov oviec v minulosti tvoril neoddeliteľnú súčasť života ľudí na Liptove. Ovčiarstvo a salašníctvo sa stalo jedným z hlavných zdrojov existencie mnohých roľníckych rodín. Všestranné využitie oviec im zabezpečovalo určitú sebestačnosť, či už v odievaní alebo výžive.

Na spracovávanie ovčích produktov bol zameraný aj animačný program Ovečka, ovečka… , ktorý sa uskutočnil dňa 27.7.2014 v Múzeu liptovskej dediny v Pribyline.

Návštevníci múzea mali možnosť nielen vidieť, ale aj vlastnoručne si vyskúšať jednotlivé postupy pri spracovávaní ovčej vlny, ochutnať jedlá z bačovej kuchyne. Pre mnohých určite zaujímavá bola ukážka práce na valche, kde sa v minulosti spracovávala vlnená tkanina na súkno. Bača z Liptovskej Kokavy pred zrakmi návštevníkov vyrobil hrudku syra a oštiepky.

Tých, ktorí majú radi pastiersky folklór určite potešil Ľubomír Tatarka – Čalamacha svojim spevom i hrou na pastierske hudobné nástroje – píšťalky, fujaru, gajdy. O práci na salaši porozprával skúsený a medzi bačami uznávaný Florián Šavrtka z Liptovských Revúc.

[wzslider autoplay=“true“]