Výstava: Fašiangové masky
Múzeum Čierny orol Liptovský Mikuláš
21. 1. – 10. 3. 2019