Ekologický deň v múzeu 2016 (tlačová správa)

Liptovské múzeum v Ružomberku pri príležitosti DŇA ZEME v dňoch 21. a 26. apríla 2016 pripravilo pre žiakov a verejnosť vzdelávacie podujatie EKOLOGICKÝ DEŇ. Popri prehliadke Medzinárodného salóna fotografie STROM 2016 sa podujatie sa skladalo ešte z 3 aktivít, do ktorých sa skupiny žiakov mohli prihlásiť . Odbornú prednášku o lesoch s praktickými ukážkami si pripravil a viedol pracovník Liptovského múzea – Múzea Čierny orol v Liptovskom Mikuláši Ing. Pavol Hriadel.

Tvorivé dielne s p. Pacekovou a Druskovou boli zamerané na prácu s využitím odpadového materiálu – (plechovky, vlna, kartónové roličky,…). Pre žiakov bolo veľmi zaujímavé rozprávanie pána Juraja Tótha s praktickými ukážkami výroby ručného papiera, ktorý si mohli niektorí žiaci aj sami vyskúšať a vyrobiť si vlastný ručný papier, pri ktorom im pomáhala aj pracovníčka múzea Mgr. Beata Vrlíková.

Okrem toho je v prednáškovej miestnosti múzea mini výstavka 3D modelov vytvorených z odpadových materiálov a prírodnín na tému „AKO VIDÍM SLOVENSKÚ PRÍRODU“, ktoré zhotovili žiaci 5. – 9. ročníka ZŠ M. Nešpora z Prešova so svojou pani učiteľkou Mgr. Galinou Čajkovou. Vystavené modely, ktoré Liptovskému múzeu škola zapožičala, sú vhodnou inšpiráciou pre učiteľov aj žiakov a prítomným návštevníkom podujatia sa veľmi páčili.
Počas dvoch dní trvania podujatia si prednášky vypočulo 132 ľudí (122 žiakov a 10 učiteľov), na tvorivých dielňach bolo 120 ľudí (112 žiakov a 8 učiteľov), na prezentácii výroby ručného papiera sa zúčastnilo 171 ľudí (158 žiakov a 13 učiteľov) a výstavu STROM si počas týchto dvoch dní pozrelo 61 ľudí (36 žiakov a 25 dospelých).

Podujatia sa zúčastnili žiaci a študenti škôl: ZŠ Dončova, ZŠ Bystrická cesta, ZŠ sv. Vincenta, Spojená škola S. Viatora, ZŠ Ludrová, ZŠ. M. Nešpora Prešov, ZUŠ Ľ. Fullu a Súkromné bilingválne gymnázium Ružomberok.

Foto: archív múzea