Ekologický deň v múzeu

Žilinský samosprávny kraj – Liptovské múzeum – NKP Čierny orol v Liptovskom Mikuláši Vás pozývajú na podujatie venované Aprílu mesiacu lesov pod názvom Ekologický deň v múzeu.
Program podujatia: prednáška o lesoch pre žiakov II. stupňa ZŠ a SŠ a pre žiakov I. stupňa ZŠ – prednáška spojená so súťažami pre deti s odmenou.
Prihlásiť sa môžte na mailovej adrese: ciernyorol@liptovskemuzeum.sk alebo telefonicky na čísle 044/5514785. Kontaktná osoba: Ing. Pavol Hriadel. Možná je dohoda aj v inom termíne, okrem 23. a 28. apríla 2015.

ekologicky-den-v-muzeu-colm-2015