Ekologický deň
19. a 24. apríla 2018 Liptovské múzeum v Ružomberku