Doba Turza a Tranovského

Rok 2016 vyhlásil Žilinský samosprávny kraj za rok Juraja Turza – mnohostrannej osobnosti stredoeurópskych a slovenských dejín, politika,, cirkevného dejateľa, reprezentatívnej postavy obdobia humanizmu a renesancie, ktorého 400. výročie úmrtia si pripomenieme v decembri tohto roku. Zároveň je to rok 380. výročia vydania Cithary sanctorum, vrcholného diela kazateľa, prekladateľa a autora duchovných piesní Juraja Tranovského, nazývaného slovanským Lutherom. Liptovské múzeum v Ružomberku Vás spolu so svojimi partnermi pozýva na slávnostné pásmo hovoreného slova a hudby 16. – 17. storočia, na ktorom vystúpia špičkové inštrumentálno – vokálne zoskupenia Liptovského Mikuláša a Liptova. Program je súčasťou Ludrovského festivalu stredovekej kultúry, ktorý finačne podporil Fond na podporu umenia, a cyklu podujatí venovaných týmto významným výročiam na pôde Žilinského samosprávneho kraja, Mesta Liptovský Mikuláš a Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku.

cithara-sanctorum-lmr-plagat