Čipkárska nedeľa

Už tradične prvý augustový víkend v Múzeu liptovskej dediny v Pribyline patrí čipkárskemu umeniu. Stretávajú sa tu čipkárky z celého Slovenska. V rámci čipkárskeho jarmoku prezentujú svoju prácu, vymieňajú si skúsenosti a my bežní návštevníci im môžeme len v tichosti závidieť ich zručnosť, šikovnosť, umeleckú tvorivosť. Súčasťou Čipkárskej nedele 3. augusta 2014 bude i otvorenie výstavy prác členiek klubu paličkovanej čipky GRACIA pri Krajskom kultúrnom stredisku v Žiline.

V tomto roku programu predchádza kurz paličkovanej čipky (1.8.-2.8.2014) pod odborným vedením Kataríny Búranovej a Lýdie Pekaríkovej. Záujemcovia a kurz bližšie informácie a prihlášky nájdu na stránke TU.

Tešíme sa na Vás.

cipkarska-nedela