„Bože, nám pomáhaj majáles začínať…“
12. mája – 17. júna
2018 Múzeum Čierny orol v Liptovskom Mikuláši

Výstava je venovaná školskému majálesu (juniálesu) v obci Liptovské Sliače.