Archeológia svedectvo doby
23. 10. 2018 Kongresová sála Úradu ŽSK