90 rokov chovu poštových holubov v Liptovskom Mikuláši

NKP Čierny orol v Liptovskom Mikuláši v spolupráci s Občianskym združením združením CHPCHPH Liptovský Mikuláš – Vrbica a Základnou organizáciou CHPH Vrbica Vás pozývajú na výstavu s názvom „90 rokov chovu poštových holubov v Liptovskom Mikuláši„. Výstava potrvá od 20. apríla do 2. júna 2013.

90 rokov chovu pošt.holubov v LM