Akcie

Peter Slosiar bača náš

28.03.2023, 12:28

Sviatky jari

28.03.2023, 12:06

Cyklus podujatí príbeh nášho múzea pokračuje

28.03.2023, 09:24

V prvý aprílový týždeň sme ho venovali spoločnému spoznávaniu osudov tlačiarenského a vydavateľského podniku, založeného pred 135. rokmi Karolom Salvom. Od jeho smrti práve uplynulo 110 rokov. Podnik úspešne plnil svoju úlohu až do povojnového obdobia. Po znárodnení ho zapojili do ústredne riadeného tlačiarenského monopolu. Osudy tlačiarne a ľudí okolo nej si predstavíme prostredníctvom vybraných predmetov zo zbierkových fondov nášho múzea. Tešíme sa Čítať viac...

Príbeh nášho múzea

22.02.2023, 14:09

Cez Fašiangy na Hromnice

19.01.2023, 13:36

Program je zameraný na priblíženie významu hromničných sviatkov v živote ľudí spojené so zvykmi a tradíciami fašiangového obdobia  

Jeseň v múzeu

22.08.2022, 22:32

Ponuka výchovno-vzdelávacích programov a tvorivých dielní v expozíciách Liptovského múzea Liptovské múzeum pripravilo pre žiakov materských, základných a stredných škôl ponuku výchovno-vzdelávacích programov a tvorivých dielní vo svojich vybraných expozíciách. Programy môžu byť prispôsobené aj pre iné organizované skupiny (DSS, kluby dôchodcov…). Ich cieľom je poskytnúť priestory a potenciál Liptovského múzea na ďalšie vzdelávanie a tvorivý rozvoj a hodnotné strávenie Čítať viac...