A.Hlinka – sedacia súprava


V rámci projektu Akvizícia koženej sedacej súpravy z pozostalosti Andreja Hlinku Liptovské múzeum v Ružomberku v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja zakúpilo do svojho zbierkového fondu sedaciu koženú súpravu z pozostalosti Andreja Hlinku. Sedaciu súpravu múzeum získalo od I. Mydlovej, ktorá ju viac ako štyridsať rokov starostlivo uchovávala. Ona ju zdedila z pozostalosti rodiny Šľachtovej z Ružomberka. Eduard Šľachta bol osobným priateľom a dvorným fotografom Andreja Hlinku. Zároveň múzeum získalo aj dva albumy fotografií dokumentujúcich dobu a život A. Hlinku.

Zakúpenie zbierkového predmetu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia a spolufinancoval Žilinský samosprávny kraj .

Cieľom projektu bolo dobudovanie jedinečnej expozície ružomberského rodáka ako aj významnej slovenskej historickej osobnosti. Prezentáciou vzácneho kultúrneho dedičstva tak Liptovské múzeum v Ružomberku obohatilo svoj zbierkový fond a oživilo filozofiu, dielo a odkaz Andreja Hlinku pre súčasné a ďalšie generácie, odbornú ale i laickú verejnosť.

Zbierkový predmet môžu návštevníci vidieť v stálej expozícii Andreja Hlinku v Liptovskom múzeu v Ružomberku.

Ing. Naďa Somorová
projektový manažér
Liptovské múzeum v Ružomberku