Študentky Hotelovej akadémie učili žiakov aj dospelých kreatívnym spôsobom skladania servítok

Vo štvrtok 15.2. 2018 študentky Hotelovej akadémie L. Mikuláš pod vedením p. učiteľky Zuzany Iľanovskej učili žiakov aj dospelých
kreatívnym spôsobom skladania servítok.