1 Tvorivá dielňa pre dospelých – suťaškové šperky 3