…Aktívne tvorenie 6.12.2017 …

…Aktívne tvorenie …
Komu láska v srdci blúdi, vie potešiť všetkých ľudí ,
kto má v srdci správny cit, dokáže ich pochopiť.           
Skúsme kúsok zo svojej lásky do dlaní druhých položiť.
Uvidíme, že s láskou v srdci hneď bude sa nám lepšie žiť.

 

Tieto slová zostali napísané v knihe návštevníkov tvorivých dielní dňa 6.12.2017 v Národopisnom múzeu Liptovský Hrádok , kedy na tvorivé aktivity k nám zavítali pedagógovia a detičky z Cirkevnej materskej školy Koráb Liptovský Hrádok. Želáme si, aby tieto slová sa stali naším každodenným krédom – nielen počas vianočných dní.

Aktívne tvorenie si môžete pozrieť v priloženej fotogalérii.