ÚPRAVA NÁVŠTEVNÝCH HODÍN A CENY VSTUPNÉHO V SOBOTU 5. 8. 2017

(OZNAM PRE NÁVŠTEVNÍCKU VEREJNOSŤ)

 Liptovské múzeum v Ružomberku oznamuje návštevníckej verejnosti, že vzhľadom na realizáciu podujatia S deťmi za históriou – Havránok 2017 v areáli archeologického múzea v prírode dňa 5. 8. 2017 platí nasledovná úprava návštevných hodín, ceny vstupného a podmienok prehliadky expozície:

návštevné hodiny expozície a objektov archeologického múzea v prírode v deň 5. 8. 2017 sú obmedzené na dobu 9:00 – 16:00,

štandardná prehliadka expozície a objektov archeologického múzea v prírode (s lektorom alebo individuálne) v cene 2 € a 1 € v tento deň nie je možná,

výška vstupného v tento deň je stanovená na 3 € (dospelí nad 18 rokov, t. j. bez zohľadnenia študentských preukazov, preukazov ZŤP, regionálnych a iných zliav) a 2 € (deti a mladiství pod 18 rokov bez určenia spodnej hranice veku, nutnosť preukázať sa Občianskym preukazom resp. iným relevantným identifikačným dokladom u návštevníkov nad 15 rokov),

zakúpenie si vstupenky v cene 3 alebo 2 € v pokladni múzea oprávňuje návštevníka v tento deň absolvovať v sprievode lektora animovanú prehliadku objektov archeologického múzea v prírode počas niektorého zo štyroch organizovaných vstupov o 10:00, 11:30, 13:00 a 14:30, spojenú  s ukážkami dobového spôsobu života, remesiel, náboženských rituálov a vojenského umenia.

Liptovské múzeum v Ružomberku ďakuje návštevníckej verejnosti za porozumenie.