zmluvy 2019

Číslo zmluvyNázov zmluvyDátum zverejnenia
1445/2019Zmluva o dielo 02.01.2019
1446/2019Dohoda o platbách za odobratú ,ale nevyfakt.elektrinu8.1.2019
1447/2019Dohoda o platbách za odobratú ,ale nevyfakt.elektrinu8.1.2019
1448/2019Dohoda o platbách za odobratú ,ale nevyfakt.elektrinu8.1.2019
1449/2019Dohoda o platbách za odobratú ,ale nevyfakt.elektrinu8.1.2019
1450/2019Dohoda o platbách za odobratú ,ale nevyfakt.elektrinu8.1.2019
1451/2019Dohoda o platbách za odobratú ,ale nevyfakt.elektrinu8.1.2019
1452/2019Dohoda o platbách za odobratú ,ale nevyfakt.elektrinu8.1.2019
1453/2019Dohoda o platbách za odobratú ,ale nevyfakt.elektrinu8.1.2019
1454/2019mesačné preddavky8.1.2019
1455/2019mesačné preddavky8.1.2019
1456/2019Dohoda o platbách za odobratú ,ale nevyfakt.elektrinu10.1.2019
ZZ 1/2019Dodatok č. 2 k zmluve o výpožičke11.1.2019
1457/2019Dohoda o platbách za nájomné a služby11.1.2019
99/2019Dohoda o spolupráci pri usporiadaní výstavy14.1.2019
D127/2019Darovacia zmluva14.1.2019
1458/2019Dohoda o platbách za odobratú ,ale nevyfakt.elektrinu15.1.2019
1459/2019Harmonogram budúcich platieb za opakované dodávky16.1.2019
1460/2019Dohoda o poskytovaných službách16.1.2019
D128/2019Dodatok č. 1/2018 k dohode s ÚPSVaR 18/22/060/13829.1.2019
D129/2019Dodatok č. 2/2018 k dohode s ÚPSVaR 18/22/060/13829.1.2019
100/2019Dohoda o spolupráci pri usporiadaní výstavy29.1.2019
ZZ 2/2019Súhlas na predĺženie výpožičky k zmluve č. 2/201829.1.2019
1461/2019Príloha č. 8 k zmluve o dodávke a odbere tepla č. 201211204.02.2019
ZZ 3/2019Dodatok č. 3 k zmluve o výpožičke č. 3/201504.02.2019
101/2019Dohoda o spolupráci pri usporiadaní výstavy7.2.2019
1462/2019Poistná zmluva pre poistenie majetku a zodpovednosti - zodpovednosť za škodu - č. 461 900898812.2.2019
ZZ 4/2019Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 1/201912.2.2019
ZZ 5/2019Protokol - dlhodobá výpožička KPUZA-2019/5889-2/10930/FUR12.2.2019
ZZ 6/2019Dodatok č.1 k Zmluve o výpožičke zbierkových predmetov č. 2/201812.2.2019
D 130/2019Darovacia zmluva č. 26/2/201921.2.2019
LMR 1/2019Zmluva o obstaraní predaja veci č. 1/201921.2.2019
D 131/2019Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č 19-441-0071521.2.2019
ZZ 7/2019Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 2/201922.2.2019
ZZ 8/2019Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. OP 1/201927.2.2019
234/2019Zmluva o výpožičke28.2.2019
1463/2019Dodatok č.1 k zmluve o poskytovaní služby technickej ochrany objektu: 9/5/70/0088/1528.2.2019
1464/2019Dodatok č.1 k zmluve o poskytovaní služby technickej ochrany objektu: 9/5/70/0105/1528.2.2019
1465/2019Dodatok č.1 k zmluve o poskytovaní služby technickej ochrany objektu: 9/5/50/0062/1528.2.2019
1466/2019Zmluva o spolupráci08.03.2019
1467/2019Zmluva o dielo 11.03.2019
LMR 2/2019Zmluva o obstaraní predaja veci č. 2/201912.03.2019
1468/2019Zmluva o inzercii č. 73 119 005612.03.2019
1469/2019Zmluva o dielo 13.03.2019
1470/2019Zmluva o spolupráci13.03.2019
1471/2019Zmluva o spolupráci14.03.2019
1472/2019Rámcová zmluva o spolupráci18.03.2019
1473/2019Zmluva o zverení majetku do správy správcovi20.03.2019