Zmluvy 2018

Číslo zmluvyNázov zmluvyDátum zverejnenia
1294/2018predbežná výška preddavkov na vodné a stočné8.1.2018
1295/2018predbežná výška preddavkov na vodné a stočné8.1.2018
1296/2018Dodatok č.1 k zmluve o dielo č.916/2017/OI9.1.2018
1297/2018Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí fin.pr.č.17-521-0150211.1.2018
D102/2018Darovacia zmluva11.1.2018
1298/2018Dohoda o platbách za odobratú ale nevyfakt.elektrinu17.1.2018
1299/2018Dohoda o platbách za odobratú ale nevyfakt.elektrinu17.1.2018
1300/2018Dohoda o platbách za odobratú ale nevyfakt.elektrinu17.1.2018
1301/2018Dohoda o platbách za odobratú ale nevyfakt.elektrinu17.1.2018
1302/2018Dohoda o platbách za odobratú ale nevyfakt.elektrinu17.1.2018
1303/2018Dohoda o platbách za odobratú ale nevyfakt.elektrinu17.1.2018
1304/2018Dohoda o platbách za odobratú ale nevyfakt.elektrinu17.1.2018
1305/2018Dohoda o platbách za odobratú ale nevyfakt.elektrinu17.1.2018
1306/2018Príloha k náj.zmluve č.017/200717.1.2018
ZZ 1/2018Dodatok č.2 k zmluve o výpožičke 03/201418.1.2018
1307/2018Dohoda o poskytovaných službách19.1.2018
1308/2018Licenčná zmluva22.1.2018
1309/2018Zmluva o zverení majetku ŽSK do správy29.1.2018
1310/2018Zmluva o zverení majetku ŽSK do správy29.1.2018
1311/2018Príloha č.1 k zmluve o dodávke a odbere tepla č.20121121.2.2018
1312/2018Licenčná zmluva2.2.2018
D103/2018Darovacia zmluva2.2.2018
229/2018Nájomná zmluva7.2.2018
1/2018Zmluva o výpožičke 7.2.2018
2/2018Zmluva o výpožičke 7.2.2018
1313/2018Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva14.2.2018
1314/2018Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva14.2.2018
1315/2018Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva14.2.2018
1316/2018Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva14.2.2018
LMR1/2018Zmluva o obstaraní predaja veci15.2.2018
LMR2/2018Zmluva o obstaraní predaja veci20.2.2018
LMR3/2018Zmluva o obstaraní predaja veci20.2.2018
85/2018Dohoda o spolupráci pri výstave28.2.2018
86/2018Dohoda o spolupráci pri výstave28.2.2018
LH1/2018Kúpna zmluva28.2.2018
LH2/2018Kúpna zmluva28.2.2018
230/2018Zmluva o výpožičke 28.2.2018
86/2018Dodatok k dohode o spolupráci pri výstave1.3.2018
D104/2018Darovacia zmluva12.3.2018
1317/2018Dohoda o platbách za odobratú ale nevyfakt.elektrinu13.3.2018
1318/2018Zmluva o spolupráci15.3.2018